Xây dựng

Dự án Thủy điện GNOD-OU

Thị trấn Gnod Ou, tỉnh Phongsaly, CHDCND Lào

Diện tích xây dựng giai đoạn I: 25ha

Thời gian xây dựng: Đã hoàn thành

Dự án Thủy điện GNOD-OU

Thị trấn Gnod Ou, tỉnh Phongsaly, CHDCND Lào

Trở về
https://bachvietgroup.org/
https://bachvietgroup.org/catalog/view/theme/