Xây dựng

Sumi-Wiring

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sumi Vietnam Wiring System

Địa điểm: Khu công nghiệp Bảo Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

Thời gian xây dựng: 02/2015 – 4/2015

Trở về
https://bachvietgroup.org/
https://bachvietgroup.org/catalog/view/theme/